1. PUBLIC ANNOUNCEMENT

Botswana Savings Bank is wrapping up with the distribution of Debit Cards for social benefits to Old Age Pensioners, World War II Veterans, people with disabilities and destitute in the following areas, until 30 June 2021:

Gaborone, Gabane, Tlokweng, Mogoditshane, Mochudi, Ramotswa, Lobatse, Kanye, Moshupa, Goodhope, Molepolole, Palapye, Mahalapye, Serowe.

Beneficiaries are requested to have collected their cards by 30 June 2021. Effective 1st July 2021, Botswana Savings Bank will start disbursing the social benefits to be accessed through their BSB Visa Card.

Compliance to Covid-19 protocols is followed.

#Tandabala made easy with a BSB Debit Card

2. KITSISO MO SECHABENG

Botswana Savings Bank e itsese Sechaba gore e digela tiro ya go abisa dikarata tsa banka; tsa ba bogodi, bagaka ba ntwa ya bobedi ya lefatshe, batlhoki, le ba nna le bogole. Go kopiwa botlhe ba ba iseng ba tseye dikarata tsa bone, go tla ko mafelong a a latelang:

Gaborone,Gabane,Tlokweng,Mogoditsahane,Mochudi,Ramotswa,Lobatse,Kanye
Moshupa,Goodhope,Molepolole,Mahalapye,Serowe.

Go botlhokwa gore lotlhe le bo le tsere dikarata tsa lona ka di 30th Seetebosigo gore Kgwedi ya Phukwi (July) le amogelele mo BSB.

Kabo ya dikarata e simolola ka nako ya Borobabobedi mo mosong, goya kogo ya botlhano mo tshokologong.

Melawana wa itshireletso ya Covid-19 etla salwa morago go itsa mosuke

#Tandabala; re go tlhofofaletsa go amogela madi ka BSB Visa Card

For More Information Contact:
Bomolemo Selaledi 75898401
Head of Marketing and Corporate Affairs
Botswana Savings Bank